Komerční budova Praha 1

Domov / Architektúra / Referenčné zakázky / projekty / Komerční budova Praha 1
Naše společnost byla požádána o vytvoření podkladů a mini studie proveditelnosti pro budoucího kupce, v rámci prodeje jedné z trofejních komerčních budov na Praze 1. Součástí zadání bylo vytvoření několika variant dispozičního řešení v různém užití včetně přehledu využitelných ploch. 

Vedle toho jsme také byli požádáni o vytvoření několika vizualizací.
Hlavnímu vstupnímu prostoru dominují světlé barvy a zavěšená trojúhelníková svítidla, která svým tvarem vychází z celkového půdorysného tvaru objektu. Recepční pult je situován před příčku s osvětlenými lamelami. Trojúhelníkový tvar je podpořen také navrženým softseatingem a řešením podlahových krytin. 

Prostory typického podlaží jsou využity k návrhu kanceláří, především openspacu. Snahou bylo vytvořit příjemné, moderní a funkční pracovní prostředí. 

Poslední podlaží objektu nabízí  luxusní krátkodobé i dlouhodobé ubytování.  Návrh zahrnuje několik typů ubytovacích jednotek a počítá i s jednotkou pro osoby s omezenou schopností pohybu.   Interiéry jsou navrženy v nadčasovém a luxusním duchu s využitím ušlechtilých materiálů a dřevěných designových obkladů. Byty mají rafinovanou a účelnou dispozici.