Fit-out

Domov / Fit-out
Našou špecializáciou sú interiérové prestavby (fit-outs). CAPEXUS zamestnáva 50 profesionálov v odbore architektúry, projektového riadenia a business consultingu. Našou prednosťou je ľudský kapitál – odborníci s dlhoročnými skúsenosťami, u ktorých naši klienti oceňujú predovšetkým vysokú pridanú hodnotu, flexibilitu a pohotovosť našich pracovníkov.
Váš projekt komplexne prevezmeme, riadime, koordinujeme stavebné práce a náväznosti stavebných činností k dokončeniu diela podľa Vašich požiadaviek a vo Vami stanovenom termíne.
 
Fit-out projekty predstavujú vďaka prepracovanému systému riadenia stavby, kontroly kvality a akosti odvedených prác, ideálne riešenie pre stredné a veľké firmy, ktoré chcú svoje investície spravovať čo nejefektívnejšie a zároveň požadujú od svojho dodávateľa vysokú kvalitu a odbornosť.
 
Design a fit-out nemusí nutne znamenať vysoké náklady – sme pripravení našim klientom tieto náklady znížiť pri zachovaní vysokej kvality poskytovaných služieb. Cieľom spoločnosti CAPEXUS je nájsť rovnováhu medzi designom, funkčnosťou, kultúrou  spoločnosti klienta a cenou za realizáciu. Okrem časových úspor stojí za obľúbenosťou fit-out projektov  i nemalá úspora investícií, ktorá sa podľa náročnosti projektu pohybuje medzi 5–25 %.

CAPEXUS pristupuje k zákazkám komplexne od návrhu až po realizáciu

 
 • Návrh dispozičného riešenia - spaceplanning (2D) a axonometrie (3D)
 • Projektový management
 • Výber technológií a materiálov
 • Architektonické spracovanie projektov a vizualizácie
 • Dodanie a montáž kancelárskeho nábytku
 • Príprava detailných rozpočtov stavby
 • Sťahovanie kancelárskych celkov
 • Reinstatement - uvedenie priestoru do pôvodného stavu
Pre jednoduchšiu orientáciu v realizovaných referenčních zákazkách členíme naše projekty do jednotlivých sektorov:

Naše prednosti pri spracovaní projektu:

 • Originalita
 • Individuálny prístup
 • Zrozumiteľnosť návrhu
 • Časová flexibilita
 • Rýchlosť dodania