Podporujeme

Spoločnosť CAPEXUS považuje spoločenskú zodpovednosť za neoddeliteľnú súčasť jej podnikania. Pilierom tejto stratégie nie je iba dlhodobé partnerstvo s našimi klientmi, ale sme tiež naklonení rozmanitým projektom, ktoré sa snažíme podporovať finančne aj tiež našou aktívnou účasťou.
Pohádkový les
01. 09. 2015 - CSR